Tietosuojaseloste

SUOMEN MICROSOFT OSAAJAKUMPPANEIDEN YHDISTYS RY

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Microsoft osaajakumppaneiden yhdistys ry (IAMCP Finland), joka kuuluu kansainväliseen IAMCP.org-verkostoon, ja on yksi sen jäsenyhdistyksistä.
Y-tunnus 2119380-9
info@iamcp.fi
www.iamcp.fi

2. Yhteyshenkilö
Rekisteristä vastaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet yhdessä. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät: https://iamcp.fi/iamcp-finland/iamcp-finland-hallitus/

3. Rekisterin nimi
Suomen Microsoft osaajakumppaneiden yhdistyksen (IAMCP) jäsen- ja markkinointirekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään tapahtumien ja muun jäsentoiminnan toteuttamisessa, kehittämisessä ja raportoinnissa sekä tämän edellä mainitun toiminnan laskutuksen, perinnän ja muiden tapahtumiin ja toimintaan osallistumiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään myös tutkimusten ja kyselyiden toteuttamiseen ja niiden raportoinnin yhteydessä. Henkilötietoja käytetään lisäksi yhdistyksen tapahtumamarkkinointiin ja jäsentiedotukseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään laskutuksessa tarvittavia sekä tapahtumiin ja muuhun jäsentoimintaan osallistuvien henkilötietoja. Rekisteriin kerätään aktiviteetista riippuen muun muassa seuraavia tietoja: nimi, yhteystiedot, ruoka-allergiat sekä mahdollisia muita tapahtumiin ja jäsentoimintaan tarvittavia henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistuvat ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot digitaalisella jäsenlomakkeella, tapahtumien ilmoittautumislomakkeella tai suullisesti tapahtuman järjestäjälle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen hallituksen jäsenet. Henkilötietoja luovutetaan taloushallinnon, tapahtumien, tutkimusten ja kyselyiden yhteistyökumppaneille siltä osin, kun kumppani henkilötietoja tarvitsee. Tavallisesti luovutettavia tietoja ovat mm. nimi, yhteystiedot ja mahdolliset muut tapahtumiin osallistumiseen, jäsentoimintaan sekä laskujen käsittelyyn ja perintään tarvittavat tiedot.

8. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin / ETA: n ulkopuolisiin maihin (mukaan lukien Yhdysvallat). Yhdistys voi käyttää Euroopan unionin / ETA: n ulkopuolella sijaitsevia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyyn. Myös jotkut IAMCP.org-verkoston jäsenyhdistykset sijaitsevat Euroopan unionin / ETA: n ulkopuolella, ja ne voivat käsitellä henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin.

Kun siirrämme henkilötietosi Euroopan unionin / ETA: n ulkopuolelle, varmistamme, että siirto on lainmukainen esimerkiksi tekemällä siitä sopimuksen EU komission mallilausekkeiden perusteella tai soveltamalla muita laissa määriteltyjä toimenpiteitä. Voit pyytää lisätietoa henkilötietojen siirtämisestä ja asianmukaisista suojatoimista rekisterin yhteyshenkilöiltä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja säilytetään Suomen Microsoft osaajakumppaneiden yhdistyksen tiedostoissa, jotka on asianmukaisesti suojattu ja varmistettu. Tiedostoissa säilytetään ainoastaan tiedot, joita tarvitaan jäsentoimintaa, kirjanpitoa ja arkistointia varten. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

10. Säilytysaika
Tietoja säilytetään niin kauan kuin yhdistyksen jäsenyys on voimassa tai niin kauan kuin on ehdottoman välttämätöntä yhdistyksen toiminnan kannalta.

11. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa, korjata ja poistaa tietonsa
Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.